Wizyta Profesor Marii A. Rodrigo

W przyszłym tygodniu (7-11.10.2019) w Zakładzie Hydrobiologii gościć będziemy Profesor Marię A. Rodrigo z Instytutu Bioróżnorodności i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytetu w Walencji. Profesor Maria A. Rodrigo jest wysokiej klasy specjalistką w dziedzinie hydrobiologii, ekologii wód śródlądowych oraz fykologii. Ponadto jest znakomitym edukatorem oraz popularyzatorem nauki. Profesor Maria A. Rodrigo prowadzi badania dotyczące rekultywacji zbiorników wodnych oraz mokradeł w obszarze Laguny Albufera de Valencia. Podczas wizyty na naszym Wydziale, Maria A. Rodrigo, jako profesor wizytujący, przeprowadzi serię wykładów dla doktorantów pod tytułem „Ecological restoration: the case of coastal wetlands”, w ramach projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Biologii UAM drogą do doskonałości naukowej” POWR.03.02.00-00-I022/16.

Zainteresowanych badaniami Profesor Rodrigo zapraszamy na wykład pod tytułem „Restoration of coastal habitats, mainly wetlands„, który odbędzie się w ramach SEEBinarium w czwartek 10.10.2019 o godzinie 12:15 w sali Mała Aula, Wydział Biologii UAM na Morasku.