Prof. UAM dr hab. Mikołaj Kokociński

Prof. UAM dr hab. Mikołaj Kokociński

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Email: kok@amu.edu.pl
Pokój: 2.92
Telefon: 61 8 29 57 65
Dyżur: wtorki, g. 9.00 -11.00
Research Gate
Baza Wiedzy UAM

Specjalność naukowa

  Od 1997 roku tj. od zakończenia 5 letnich studiów magisterskich na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu staram się przyczynić do lepszego poznania i poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów wodnych. Obecnie prowadzę badania dotyczące ekologii i toksyczności rodzimych jak i obcych gatunków sinic, biogeografii inwazyjnej sinicy Raphidiopsis raciborskii, wykorzystania wskaźnikowej roli okrzemek w badaniach stanu ekologicznego wód powierzchniowych oraz zagrożeń naturalnych typu tsunami czy powodzie a także zajmuję się zakładaniem kultur sinicowych i ich hodowlą.

Aktualne badania

 • Warunki środowiskowe kształtujące rozmieszczenie Raphidiopsis raciborskii w centralnej i wschodniej Europie

 • Toksyczność regionalnych szczepów sinicowych

 • Biodegradacja toksyn sinicowych

 • Monitoring toksycznych zakwitów sinicowych z wykorzystaniem biosensorów

 • Wskaźnikowa rola okrzemek osadów Zatoki Gdańskiej w analizie zdarzeń powodziowych

Projekty badawcze

 • 2015 - 2018

  Wykonawca w grancie NCN OPUS nr UMO-2014/15/B/NZ9/04727 Analiza alternatywnych mechanizmów biodegradacji toksyn sinicowych

 • 2014 - 2016

  CYANOCOST – Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management” COST Action ES1105 – udział w pisaniu trzech rozdziałów monografii: Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxins Analysis (pod redakcją: Jussi Meriluoto, Geoffrey Codd, Lisa Spoof).

 • 2014 - 2016

  Opiekun naukowy w grancie NCN Preludium nr 2013/11/N/ST10/00491 Czy metodę okrzemkową można wykorzystać do badania osadów powodziowych? Badania na przykładzie późno holoceńskich osadów Zatoki Gdańskiej

 • 2013 - 2016

  Główny wykonawca w grancie NCN UMO-2012/07/B/NZ8/03991 Zastosowanie komórkowych biosensorów reporterowych w ekotoksykologii sinic: nowe „tarcze” dla bioaktywności

 • 2012 - 2015

  Wykonawca w grancie NCN OPUS nr 2012/05/B/ST10/00295 Produkcja gazów szklarniowych (CH4 i N2O) w jeziorach przybrzeżnych południowego Bałtyku: uwarunkowania, natężenie i struktura czasowa

 • 2010 - 2012

  Wykonawca w grancie MNiSW nr N N 304 014 539 Czy inwazyjna sinica Cylindrospermopsis raciborskii wywołuje negatywne zmiany w zgrupowaniach zooplanktonu?

 • 2009 - 2011

  Kierownik grantu MNiSW nr N N304 020437 Ekologia i toksyczność Cylindrospermopsis raciborskii i Aphanizomenon gracile sinic potencjalnie zdolnych do produkcji cylindrospermopsyny w wybranych jeziorach zachodniej Polski

 • 2007 - 2010

  Wykonawca w grancie MNiSW nr N N523 3768 33 Wpływ osadów naniesionych przez falę tsunami z 2004 roku na wybrzeżu Tajlandii na cykl geochemiczny i dostępność toksycznych pierwiastków w środowisku

 • 2007 - 2009

  Wykonawca w grancie MNiSW nr NN 306354333. Hydrochemiczne i hydrodynamiczne uwarunkowania zmienności przestrzennej składu chemicznego osadów jeziora Sarbsko

 • 2008 - 2009

  Kierownik grantu MNiSW nr N304 051 31/1855 Różnorodność fenotypowa oraz toksyczność inwazyjnych sinic towarzyszących zakwitom Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Komarek w wybranych jeziorach hipertroficznych Wielkopolski

Wybrane publikacje

  2023

 • Pietruczuk K., Budka A., Andrzejewski W., Bielak-Bielecki P., Buczyński P., Buczyńska E., Budzyńska A., Czarnecki M., Dajewski K., Głazaczow A., Golski J., Grabowski M., Jusik S., Kokociński M., Pełechata A., Pietruczuk K., Przesmycki M., Runowski S., Sajkiewicz R., Tończyk G., Szoszkiewicz K. 2023. Observed and estimated taxonomic diversity of different groups of aquatic organisms in the pristine rivers in the Biebrza National Park. Ecohydrology and Hydrobiology (w druku).

 • Szcześcniak M., Kokociński M., Jagodziński R., Pleskot K., Zajączkowski M., Szczuciński W. 2023. Late Holocene Vistula River floods recorded in grain size distributions and diatom assemblages of marine sediments of the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 617: 111499.

 • Pleskot K., Cwynar L.C., Kowalczyk C., Kokociński M., Szczuciński M. 2023. Refining the history of extreme coastal events in southern Newfoundland, NW Atlantic, with lake sediment archives. Quaternary Science Reviews 322: 108401.

 • 2022

 • Leszczyńska, K., Stattegger, K., Moskalewicz, D., Jagodziński, R., Kokociński, M., Niedzielski, P., Szczuciński, W. 2022. Controls on coastal flooding in the southern Baltic Sea revealed from the late Holocene sedimentary records. Scientific Reports 12: 9710.

 • Mankiewicz-Boczek, J., Morón-López, J., Serwecińska, L., Font-Nájera, A., Gałęzowska, G., Jurczak, T., Kokociński, M., Wolska, L. 2022. Algicidal activity of Morganella morganii against axenic and environmental strains of Microcystis aeruginosa: Compound combination effects. Chemosphere 309: 136609.

 • Jasser, I., Panou, M., Khomutovska, N., Sandzewicz, M., Panteris, E., Niyatbekov, T., Łach, Ł., Kwiatkowski, J., Kokociński, M., Gkelis, S. 2022. Cyanobacteria in hot pursuit: Characterization of cyanobacteria strains, including novel taxa, isolated from geothermal habitats from different ecoregions of the world. Molecular Phylogenetics and Evolution 170: 107454.

 • Gągała-Borowska I., Karwaciak I., Jaros D., Ratajewski M., Kokociński M., Jurczak T., Remlein B., Rudnicka K., Pułaski Ł., Mankiewicz-Boczek J. 2022. Cyanobacterial cell-wall components as emerging environmental toxicants - detection and holistic monitoring by cellular signaling biosensors. Science of the Total Environment 807: 150645.

 • Jaskulska A., Šulčius S., Kokociński M., Koreivienė J., Nájera A.F., Mankiewicz-Boczek J. 2022. Cyanophage distribution across European lakes of the temperate-humid continental climate zone assessed using PCR-based genetic markers. Microbial Ecology 83: 284–295.

 • 2021

 • Donis D., Mantzouki E., […], Ibelings B.W. 2021. Stratification strength and light climate explain variation in chlorophyll a at the continental scale in a European multilake survey in a heatwave summer. Limnology and Oceanography 66: 4314-4333.

 • Bauenova M.O., Sadvakasova A.K., Mustapayeva, Z.O., Kokociński M., Zayadan B.K., Wojciechowicz M.K., Balouch H., Akmukhanova N.R., Alwasel S., Allakhverdiev S.I. 2021. Potential of microalgae Parachlorella kessleri Bh-2 as bioremediation agent of heavy metals cadmium and chromium. Algal Research 59: 102463.

 • Kokociński M., Dziga D., Antosiak A., Soininen J. 2021. Are bacterio- and phytoplankton community compositions related in lakes differing in their cyanobacteria contribution and physico-chemical properties?. Genes 12: 855.

 • 2020

 • Zayadan B.K., Sadvakasova A.K., Matorin D.N., Akmukhanova N.R., Kokociński M., Timofeev N.P., Balouch K., Bauenova M.O. 2020. Effect of cadmium ions on some biophysical parameters and ultrastructure of Ankistrodesmus sp. В-11 cells. Russian Journal of Plant Physiology 67: 845-854.

 • Wejnerowski Ł., Falfushynska H., Horyn P., Osypenko I., Kokociński M., Meriluoto J., Jurczak T., Poniedziałek B., Pniewski F., Rzymski P. 2020. In Vitro Toxicological Screening of Stable and Senescing Cultures of Aphanizomenon, Planktothrix, and Raphidiopsis. Toxins 12: 400.

 • Antosiak A., Tokodi N., Maziarz R., Kokociński M., Brzozowska A., Strzałka W., Banás A.K., Willis A., Dziga D. 2020. Different gene expression response of polish and Australian Raphidiopsis raciborskii strains to the chill/light stress. Applied Sciences 10: 5437.

 • 2019

 • Dziga D., Tokodi N., Drobac Backović D., Kokociński M., Antosiak A., Puchalski J., Strzałka W., Madej M., Svircev Z., Meriluoto J. 2019. The Effect of a combined hydrogen peroxide-MlrA treatment on the phytoplankton community and microcystin concentrations in a mesocosm experiment in Lake Ludo. Toxins 11: 725.

 • Dziga D., Kokociński M., Barylski J., Nowicki G., Maksylewicz A., Antosiak A., Banas A.K., Strzałka W. 2019. Correlation between specific groups of heterotrophic bacteria and microcystin biodegradation in freshwater bodies of central Europe. FEMS Microbiology Ecology 95: fiz162.

 • Kokociński M., Soininen J. 2019. New insights into the distribution of alien cyanobacterium Chrysosporum bergii (Nostocales, Cyanobacteria). Phycological Research 67: 208-214.

 • Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Burchardt L., Cerbin S., […], Żbikowski J. 2019. Effects of the environs of waterbodies on aquatic plants in oxbow lakes (habitat 3150). Ecological Indicators 98: 736-742.

 • Budzyńska A., Rosińska J., Pełechata A., Toporowska M., Napiórkowska-Krzebietke A., Kozak A., Messyasz B., Pęczuła W., Kokociński M., Szeląg-Wasielewska E., Grabowska M., Mądrecka B., Niedźwiecki M., Alcaraz Parraga P., Pełechaty M., Karpowicz M., Pawlik-Skowrońska B. 2019. Environmental factors driving the occurence of the invasive cyanobacterium Sphaerospermopsis aphanizomenoides (Nostocales) in temperate lakes. Science of the Total Environment 650: 1338-1347.

 • Soininen J., Jamoneau A., Rosebery J., Leboucher T., Wang J.J., Kokociński M., Passy S.I. 2019. Stream diatoms exhibit weak niche conservation along global environmental and climatic gradients. Ecography 42: 346-353.

 • Falfushynska H., Horyn O., Brzozowska A., Fedoruk O., Buyak B., Poznansky D., Poniedziałek B., Kokociński M., Rzymski P. 2019. Is the presence of Central European strains of Raphidiopsis (Cylindrospermopsis) raciborskii a threat to a freshwater fish? An in vitro toxicological study in common carp cells. Aquatic Toxicology 206: 105-113.

 • 2018

 • Rzymski P., Horyn O., Budzyńska A., Jurczak T., Kokociński M., Niedzielski P., Klimaszyk P., Falfushynska H. 2018. A report of Cylindrospermopsis raciborskii and other cyanobacteria in the water reservoirs of power plants in Ukraine. Environmental Science and Pollution Research 25: 15245-15252.

 • Wejnerowski Ł., Rzymski P., Kokociński M., Meriluoto J. 2018. The structure and toxicity of winter cyanobacterial bloom in a eutrophic lake of the temperate zone. Ecotoxicology 27:752-760.

 • Mantzouki E., Campbell J., van Loon E., […], Ibelings B.W. 2018. A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins. Scientific Data 5: 180226.

 • Mantzouki E., M., Lürling M., Fastner J., […], Ibelings B.W. 2018. Temperature effects explain continental scale distribution of cyanobacterial toxins. Toxins 10: 156.

 • 2017

 • Rzymski P., Poniedziałek B., Mankiewicz-Boczek J., FaassenE.J., Jurczak T., Gągała-Borowska I., Ballot A., Lurling M., Kokociński M. 2017. Polyphasic toxicological screening of Cylindrospermopsis raciborskii and Aphanizomenon gracile isolated in Poland. Algal Research - Biomass Biofuels and Bioproducts 24: 72-80.

 • Kokociński M., Gągała I., Jasser I., Karosiene J., Kasperoviciene J., Kobos J., Koreiviene J., Soininen J., Szczurowska A., Woszczyk M., Mankiewicz-Boczek J. 2017. Distribution of invasive Cylindrospermopsis raciborskii in the East-Central Europe is driven by climatic and local environmental variables. FEMS Microbiology Ecology 93: 4.

 • 2016

 • Bonilla S., Gonzáles-Piana M., Soares M. C. S., Huszar V. L. M., Becker V., Somma A., Marinho M. M., Kokociński M., Dokulil M., Antoniades D., Abriot L. 2016. The Success of the Cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii in Freshwaters is Enhanced by the Combined Effects of Light Intensity and Temperature. Journal of Limnology 75: 606-617.

 • Szczuciński W., Pawłowska J., Lejzerowicz F., Nishimura Y., Kokociński M., Majewski W., Nakamura Y., Pawłowski J. 2016. Ancient sedimentary DNA reveals past tsunami deposits. Marine Geology 381: 29-33.

 • Dziga D., Kokociński M., Maksylewicz A., Czaja-Prokop U., Barylski J. 2016. Cylindrospermopsin Biodegradation Abilities of Aeromonas sp. Isolated from Rusałka Lake. Toxins 8: 55.

 • 2015

 • Poniedziałek B., Rzymski P., Kokociński M., Karczewski J. 2015. Toxic potencies of metabolite (s) of non-cylindrospermopsin producing Cylindrospermopsis raciborskii isolated from temperate zone in human white cells. Chemosphere 120: 608-614.

 • Kozak L., Kokociński M., Niedzielski P., Lorenc S. 2015. Bioaccumulation of metals and metalloids in medicinal plant Ipomoea pes-caprae from areas impacted by tsunami. Environmental Toxicology and Chemistry 34: 252-257.

 • 2014

 • Rzymski P., Poniedziałek B., Kokociński M., Jurczak T., Lipski D., Wiktorowicz K. 2014. Interspecific allelopathy in cyanobacteria: Cylindrospermopsin and Cylindrospermopsis raciborskii effect on the growth and metabolism of Microcystis aeruginosa. Harmful algae 35: 1-8.

 • 2013

 • Kokociński M., Mankiewicz-Boczek J., Jurczak T., Spoof L., Meriluoto J., Rejmonczyk E., Hautala H., Vehniäinen M., Pawełczyk J., Soininen J. 2013. Aphanizomenon gracile (Nostocales), a cylindrospermopsin-producing cyanobacterium in Polish lakes. Environmental Science and Pollution Research 20: 5243–5264.

 • Kobos, Błaszczyk A., Hohlfeld N., Toruńska A., Krakowiak A., Hebel A., Sutryk K., Grabowska M., Toporowska M., Kokociński M., Messyasz B., Rybak A., Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., Budzyńska A., Zagajewski P., Mazur-Marzec H. 2013. Cyanobacteria and cyanotoxins in Polish freshwater bodies. Oceanological and Hydrobiological Studies 42: 358–378.

 • 2012

 • Kokociński M., Soininen J. 2012. Environmental factors related to the occurrence of Cylindrospermopsis raciborskii (Nostocales, Cyanophyta) at the north-eastern limit of its geographical range. European Journal of Phycology 47: 12-21.

 • Mankiewicz-Boczek J., Kokocinski M., Gagała I., Pawełczyk J., Jurczak T., Dziadek J. 2012. Preliminary molecular identification of cylindrospermopsin producing Cyanobacteria in two Polish lakes (Central Europe). FEMS Microbiology Letters 326: 173-179.

 • Szczuciński W., Kokociński M., Rzeszewski M., Chagué-Goff C., Cachão M., Goto K., Sugawara D. 2012. Sediment sources and sedimentation processes of 2011 Tohoku-oki tsunami deposits on the Sendai Plain, Japan — Insights from diatoms, nannoliths and grain size distribution. Sedimentary Geology 282: 40-56.

 • 2011

 • Kokociński M., Stefaniak K., Izydorczyk K., Jurczak T., Mankiewicz-Boczek J., Soininen J. 2011. Temporal variation in microcystin production by Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis and Komárek (Cyanobacteria, Oscillatoriales) in a temperate lake. Annales de Limnologie – International Journal of Limnology 47: 363-371.

 • Woszczyk M., Bechtel A., Gratzer R., Kotarba M.J., Kokociński M., Fiebig J., Cieśliński R. 2011. Composition and origin of organic matter in surface sediments of Lake Sarbsko: A highly eutrophic and shallow coastal lake (northern Poland). Organic Geochemistry 42: 1025-1038.

 • 2010

 • Kokociński M., Stefaniak K., Mankiewicz-Boczek J., Izydorczyk K., Soininen J. 2010. The ecology of the invasive cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii (Nostocales, Cyanophyta) in two hypertrophic lakes dominated by Planktothrix agardhii (Oscillatoriales, Cyanophyta). European Journal of Phycology 45: 365-374.

 • 2009

 • Kokociński M., Dziga D., Spoof L., Stefaniak K., Jurczak T., Mankiewicz-Boczek J., Meriluoto J. 2009. First report of the cyanobacterial toxin cylindrospermopsin in the shallow, eutrophic lakes of Western Poland. Chemosphere 74: 669-675.

Zatrudnienie

 • Od 2016: profesor UAM w Zakładzie Hydrobiologii. Wydział Biologii UAM w Poznaniu
 • 01.11.2009 – 30.05.2016 adiunkt w Zakładzie Hydrobiologii UAM w Poznaniu
 • 15.10.2003 – 30. 09.2009: adiunkt w Collegium Polonicum, Wydział Biologii UAM w Słubicach
 • 01.02.2003 – 30.09.2003: adiunkt w Zakładzie Hydrobiologii UAM w Poznaniu
 • 01.10.2002-31.01.2003: wykładowca w Zakładzie Hydrobiologii UAM w Poznaniu

Wykształcenie

 • 2013 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie ekologii
 • 1997-2002: doktorant w Zakładzie Hydrobiologii UAM
 • Tytuł pracy doktorskiej: „Zróżnicowanie strukturalne letnich zbiorowisk fitoplanktonu dwóch hypertroficznych jezior gnieźnieńskich”. Promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt
 • 1992-1997: studia dzienne na kierunku Biologia, specjalność Biologia Środowiskowa, Wydział Biologii UAM

Staże naukowe

 • 01.05.2001 – 15.05.2002: Old Dominion University, Norfolk, USA. „The study of harmful and toxic dinoflagellates in Chesapeake Bay and its estuaries”
 • 01.06.1999 – 15.07.1999: Old Dominion University, Norfolk, USA. „The study of phytoplankton populations, their seasonal abundance, distribution, and productivity in Chesapeake Bay and its tributaries”

Prowadzone zajęcia

 • Toksyczne zagrożenia ekosystemów wodnych (wykład i ćwiczenia laboratoryjne)
 • Hydrobotanika (ćwiczenia laboratoryjne)
 • Ekologia i biologia organizmów wskaźnikowych (ćwiczenia laboratoryjne)
 • Biohazards (wykład i ćwiczenia laboratoryjne)
 • Botanika sądowa (wykład, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatoria)
 • Wpływ stresu środowiskowego na funkcjonowanie ekosystemów wodnych (ćwiczenia laboratoryjne, konwersatoria)

Zapraszam studentów do realizacji prac dyplomowych z zakresu:

 • Ekologii i toksyczności sinic
 • Rozmieszczenia i wymagań środowiskowych inwazyjnych gatunków sinic
 • Dynamiki liczebności fitoplanktonu jezior o różnej trofii i typie miktycznym
 • Wykorzystania wskaźnikowej roli okrzemek do oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych

Funkcje administracyjne

  Skarbnik Polskiego Towarzystwa Fykologicznego