Numer specjalny „Harmful Cyanobacteria and Their Ecotoxicological Studies”

Czasopismo Water otworzyło numer specjalny Harmful Cyanobacteria and Their Ecotoxicological Studies i zaprasza naukowców do publikowania wyników swoich badań nad sinicami. Termin nadsyłania manuskryptów: 30 kwietnia 2023. Szczegóły dotyczące numeru znajdują się na stronie czasopisma: link.