mgr Cyprian Kowalczyk

Cyprian Kowalczyk


Stanowisko: doktorant
Email: cypkow@amu.edu.pl
Pokój: 2.92
Telefon: +48 61 829 57 64
ORCID
Research Gate
Baza Wiedzy UAM
  Moje zainteresowania dotyczą ekologii, rozmieszczenia oraz wykorzystania okrzemek w badaniach stanu środowiska wodnego. W swoich badaniach zajmuję się określaniem struktury gatunkowej okrzemek środowisk przybrzeżnych, w dużej mierze jezior będących pod presją sztormów morskich i fal tsunami.

Aktualne badania

 • Wykorzystanie wskaźnikowych gatunków okrzemek w badaniach paleoekologicznych, rekonstrukcji stanu ekologicznego środowiska wodnego
 • Zmiany struktur gatunkowych mikroglonów pod wpływem globalnego ocieplenia, fal tsunami, sztormów morskich i ekstremalnych zdarzeń klimatycznych
 • Sukcesja pierwotna okrzemek zbiorników o różnym poziomie trofii

CV

 • 2021 – do dziś

  Doktorant w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor: Prof. UAM dr hab. Mikołaj Kokociński, promotor pomocniczy: dr Krzysztof Pleskot

 • 2021 – do dziś

  Uczestnik projektu NCN 2020/37/B/ST10/02614: „Odporność jezior przybrzeżnych na ekstremalne zalewy morskie: oszacowanie w oparciu o badania paleoekologiczne z półwyspu Burin (Nowa Fundlandia, Kanada)

 • 2019 - 2021

  Studia magisterskie na Wydziale Biologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: biologia, temat pracy magisterskiej: Struktura zbiorowisk okrzemek fitobentosowych kolonizujących tkaniny w jeziorach o różnej trofii, promotor: Prof. UAM dr hab. Mikołaj Kokociński.

 • 2016 – 2019

  Studia licencjackie na Wydziale Biologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: biologia, temat pracy licencjackiej: Tempo zasiedlania i struktura okrzemek fitobentosowych na różnych rodzajach tkanin, promotor: Prof. UAM dr hab. Mikołaj Kokociński.