Kontakt

 

Zakład Hydrobiologii

Instytut Biologii Środowiska
Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska
Telefon: 61 829 57 65
E-mail: hydro@amu.edu.pl